Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum

INFORMACJA:

Wnioski w poniższych sprawach można złożyć:
- za pośrednictwem platformy ePUAP, gdzie wniosek zamiast podpisu odręcznego należy opatrzyć obligatoryjne podpisem kwalifikowanym bądź podpisem profilem zaufanym,
- tradycyjną pocztą,
- osobiście w Urzędzie Gminy Krasocin.
Należy pamiętać o załączeniu wymaganych załączników.
Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, pełnomocnika – przy osobistym załatwianiu spawy.

 

Uzyskanie kserokopii z dokumentacji osobowo – placowej

Archiwum Zakładowe

Urząd Gminy w Krasocinie

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105   Krasocin

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

II. Osoba odpowiedzialna:

Renata Łapot

413917026, wew. 105, pok. 12

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

1) wypełniony wniosek o wydanie kserokopii z dokumentacji  osobowo-płacowej,

2) jeśli formalności będą załatwiane przez osoby trzecie, należy dołączyć również pełnomocnictwo,

3) do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

IV. Opłata:

Wydawane kserokopie z dokumentacji osobowo-płacowej do celów emerytalno-rentowych

 i socjalnych nie podlegają opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. c, f ustawy

 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30dni.

VI. Dodatkowe informacje:

W zasobie Archiwum Zakładowego jest  przechowywana  dokumentacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasocinie. Urząd Gminy w Krasocinie wydaje jedynie uwierzytelnione kserokopie dokumentów osobowo-płacowych.  Jako przechowawca, nie jesteśmy w żaden sposób upoważnieni do merytorycznej oceny dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.

 

Załączniki:

DOCdokumentacja__placowa_-_podanie.doc (28,50KB)
PDFRODO.pdf (449,57KB)
DOCXwzor_pelnomocnictwo__zaswiadczenie.docx (15,07KB)