Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz. 2373 ze zm.), informuję że w dniu 19.04.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW i powierzchni zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozia Wieś działki nr ewid. 109 1115, gmina Krasocin".

PDFINFORMACJA_RROŚ.6220.15.12.2021.RROŚGK2.pdf
PDFDECYZJA.pdf