Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku M8S Energia Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 13,19-200 Grajewo, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 05.04.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 440 i 441 obręb Stojewsko, gmina Krasocin".

PDFOBWIESZCZENIE_RROŚ.6220.7.11.2021.RROŚGK2.pdf