Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,poz. 247 ze zmianami), informuję że w dniu 05.04.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 440 i 441 obręb Stojewsko, gmina Krasocin". Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

PDFINFORMACJA_RROŚ.6220.7.12.2021.RROŚGK2.pdf
PDFDECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (RROŚ.6220.7.10.2021.RROŚGK2).pdf