Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA

Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2373 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin. Z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasocin.

PDFINFORMACJA_RI.6722.1.2021.ZP.pdf