Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 101 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) „w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 25, obręb 0023 Wola Świdzińska, gmina Krasocin. zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

PDFZAWIADOMIENIE_ZNAK_RROŚ.6220.1.11.2022.RROŚGK2.pdf