Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 07.02.2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Krasocin podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargów na zbycie niżej wymienionych nieruchomości:
1.Przetarg odbył się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 800w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie.
Przetargiem objęto nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą KI1W/00028564/9 własność Gminy Krasocin oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:
-nr ew. 1595/3 opow. 0,0988 ha
Do przetargu na działkę 1595/3 zarejestrowano jednego uczestnika będącego osobą fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium oraz przedstawiła komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i została dopuszczona do przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę na w/w działkę:
Działka nr 1595/3 o pow. 0,0988 ha
Cena wywoławcza działki- 34 850,00 zł.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu:
35 200,00 zł plus podatek VAT 23% (w kwocie 8 096,00 zł) łącznie 43 296,00 zł
Nabywca Pan Wojciech Lis

2.Przetarg odbył się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie.
Przetargiem objęto nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą KI1W/00028564/9 własność Gminy Krasocin oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:
- nr ew. 1595/4 o pow. 0,1029 ha
Do przetargu na działkę 1595/4 zarejestrowano dwóch uczestników będących osobami fizycznymi którzy W terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonali wpłaty wymaganego wadium oraz przedstawili komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę na w/w działkę:
Działka nr 1595/4 o pow. 0,1029 ha
Cena wywoławcza działki - 36 100,00 zł
Cena osiągnięta w wyniku przetargu:
40 500,00 zł plus podatek VAT 23% (w kwocie 9.315,00 zł) łącznie 49 815,00 zł
Nabywca Pan Wojciech Lis

PDFInformacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 07.02.2022 r..pdf