Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2022 r.

PDF1_22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż.pdf (337,44KB)
PDF2_22 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych.pdf (3,66MB)
PDF3_22 w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy Krasocin na 2022 rok.pdf (9,21MB)
PDF4_22 Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (868,98KB)
PDF5_22 dot. ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rad.pdf (8,79MB)
PDF6_22 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (328,71KB)
PDF7_22_Wójta Gminy Krasocin z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.pdf (1,00MB)
PDF8_22 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzedu Gminy w Krasocinie.pdf (963,46KB)
PDF9_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (112,58KB)
PDF10_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (2,56MB)
PDF11_22 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych.pdf (1,92MB)
PDF12_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.pdf (18,60MB)
PDF13_22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf (372,32KB)
PDF14_22 w sprawie zmian w budżecie.pdf (989,94KB)
PDF15_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych.pdf (16,82MB)
PDF16_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (112,21KB)
PDF17_22 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla wydzielonych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2022.pdf (7,77MB)
PDF18_22 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Krasocinie.pdf (409,11KB)
PDF19_22 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Krasocin w 2022.pdf (2,27MB)
PDF20_22 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie.pdf (1,61MB)
PDF21_22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego.pdf (5,29MB)
PDF22_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (4,23MB)
PDF23_22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego.pdf (5,46MB)
PDF24_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (111,58KB)
PDF25_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (7,14MB)
PDF26_22 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Krasocin.pdf (2,20MB)
PDF27_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (1,58MB)
PDF28_22 w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (504,33KB)
PDF29_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (496,30KB)
PDF30_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (490,57KB)
PDF31_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (500,79KB)
PDF32_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (495,24KB)
PDF33_22 w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (470,92KB)
PDF34_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (111,14KB)
PDF35_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (8,86MB)
PDF36_22 w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.pdf (508,10KB)
PDF37_22 w przedmiocie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji wniosków w sprawie świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie.pdf (530,95KB)
PDF38_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (689,08KB)
PDF39_22 sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w.pdf (1,19MB)
PDF40_22 w Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie.pdf (5,02MB)
PDF41_22 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla wydzielonych środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.pdf (1,27MB)
PDF42_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (230,85KB)
PDF43_22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkól.pdf (4,21MB)
PDF44_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (766,52KB)

PDF45_22 w sprawie wzorów wniosków o wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP i terminie ich składania.pdf (185,28KB)
PDF46_22 w sprawie powolania komisji ds. kwalifikowania wniosków.pdf (380,64KB)
PDF47_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (3,56MB)
PDF48_22 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora ZPO w Olesznie w przypadku nieobecności wicedyrektora.pdf (355,55KB)
PDF49_22 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora.pdf (3,18MB)
PDF50_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (249,27KB)
PDF51_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (2,26MB)
PDF52_22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok GBP Krasocin.pdf (9,33MB)
PDF53_22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf (873,19KB)
PDF54_22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf (863,14KB)
PDF55_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (619,24KB)
PDF56_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (3,53MB)
PDF57_22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespolu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf (541,88KB)
PDF58_22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespoiu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf (561,57KB)
PDF59_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (1,07MB)
PDF60_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (113,76KB)
PDF61_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (1,09MB)
PDF62_22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (175,84KB)
PDF63_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (198,33KB)
PDF64_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (96,03KB)
PDF65_22_w_sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego.pdf (213,50KB)
PDF66_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (198,31KB)
PDF66_a_22 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (143,39KB)
PDF67_22_w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (98,05KB)
PDF68_22 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawia II w Bukowie.pdf (3,85MB)
PDF69_22 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.pdf (3,87MB)
PDF71_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (323,03KB)
PDF72_22-w-sprawie-powolania-inspektora-ochrony-danych-w-urzedzie-gminy-krasocin.pdf (282,26KB)
PDF73_22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf (274,98KB)
PDF74_22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierun.pdf (228,11KB)
PDF75_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (96,74KB)
PDF76_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (1,90MB)
PDF77_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (95,23KB)
PDF78_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (6,37MB)
PDF79_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (315,90KB)
PDF80_22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (93,11KB)
PDF81_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (152,52KB)
PDF82_22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.pdf (109,14KB)
PDF83_22 w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w konkursie organizowanym przez Wójta Gminy Krasocin.pdf (103,75KB)
PDF84_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (94,53KB)
PDF85_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (335,52KB)
PDF86_22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (118,92KB)
PDF87-22 sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf (1 000,21KB)
PDF88_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r..pdf (1,06MB)
PDF90_22_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_udzielania_zamówień_publicznych.pdf (381,66KB)
PDF91_22 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (138,48KB)
PDF92_22_w_sprawie_powołania_komisji_przetargowej.pdf (127,12KB)
PDF93_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (815,05KB)
PDF93_A_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (367,76KB)
PDF94_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (165,79KB)
PDF95_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (556,09KB)
PDF96_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (298,21KB)
PDF97_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (230,47KB)
PDF98_22 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego.pdf (1,80MB)
PDF99_22 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Krasocin.pdf (522,56KB)
PDF100_22 - w sprawie spisu z natury i powołania zespołów spisowych.pdf (1,01MB)
PDF101_22 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Krasocin na rok 2023 r. wraz z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2023 - 2033.pdf (22,58MB)
PDF102_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (917,95KB)
PDF103_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (458,10KB)
PDF104_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (145,46KB)
PDF105_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (400,64KB)
PDF106_22 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf (1,27MB)
PDF107_22 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (168,90KB)
PDF108_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (321,67KB)
PDF109_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (255,04KB)
PDF110_22 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości polożonych w obrębie ewidencyjnym Żeleźnica Zabrody i Dąbrówka.pdf (347,15KB)
PDF111_22_w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (133,72KB)
PDF112_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (3,44MB)
PDF113_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (1,21MB)
PDF114_22 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (137,24KB)
PDF115_22 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (96,16KB)
PDF116_22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.pdf (6,80MB)