Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz za 2022

Spis formularzy A - karty informacyjne dla:

- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o wydanie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Dane podmiotu
A 790 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  8 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  300/2 obręb 0019 położonej w miejscowości Stojewsko Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
A 791

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  3 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 663 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia;

-61 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 622/2 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia;

 
-1 drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 622/1 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia. Ww. drzewa rosną na terenie nieruchomości, będących we władaniu Powiatu Włoszczowskiego  na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.).
Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
A 792 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia o nazwie  „Budowa budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego” , planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 25, obręb 0023 Wola Świdzińska , gmina Krasocin. Osoba fizyczna
A 793 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia o nazwie  „Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie”.. Gmina Krasocin
A 794 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi na części działki nr ewid. 81/3 obręb Chotów, gm. Krasocin Gmina Krasocin
A 795 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  1 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  154 obręb 0019 położonej w miejscowości Stojewsko Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku
A 796 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  2 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 371/98 obręb  0027 w miejscowości Bukowa przy ul. Osiedlowej 27, gmina Krasocin DPJ Jakubowski
A 797 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 252 oraz części działki  o nr. ewid. 262/2 obręb Występy, gmina Krasocin PVE 118  Sp. z o.o. , ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz
A 798 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  3 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  750/5 obręb 0011 położonej w miejscowości Krasocin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
Os. Wł. Broniewskiego 14
29-100 Włoszczowa

A 799 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach nr ewid. 440 i 441 obręb Stojewsko

M&S Energia sp. z o.o.

A 800 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr 25 obręb Wola Świdzińska. Osoba fizyczna
A 801 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1 MW.

Grupa Taurus
Spółka z o. o. s.k.

A 802 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 4 drzew, które rosną na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1083  obręb 0016 w miejscowości Oleszno.

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie  ks. Jacek Szymański ul. Kielecka 6, 29-105 Krasocin 

A 803 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 81/3, obręb Chotów. Gmina Krasocin
A 804 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW wraz z zespołem magazynów energii o mocy do 9,5 MW i powierzchnią zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w obrębie Kozia Wieś, działki nr 109,115, gmina Krasocin. Green Capital S.A
Warszawa Aleje Jerozolimskie 85/21
A 805 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę farmy fotowoltaicznej Krasocin I o mocy do 1 MW, na działce nr 2107 obręb 0016 Oleszno gm. Krasocin.

Energy Solar 53 Sp. z o.o
Warszawa ul. Warecka 11A

Spis formularzy B - karty informacyjne dla:

- postanowień
- decyzji
- wskazań lokalizacyjnych

Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Dane podmiotu
B 795

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1 MW na terenie działek ewidencyjnych nr: obręb Borowiec, działki ewidencyjne nr: 241/3, 247/5, 249/1, 472”,

 

Grupa Taurus  Sp. z o.o. S.k., ul. ks. Józefa Czempiela 29/7, 41-506 Chorzów
B 796 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi  w zakładzie Lhoist Bukowa” Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin
B 797 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu” planowanego do realizacji na działce ewid. nr 2518 obręb Oleszno Osoba fizyczna
B 798 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu” planowanego do realizacji na działce ewid. nr 2518 obręb Oleszno Osoba fizyczna
B 799 Decyzja zezwalająca na usunięcie:
-  3 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 663 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia;
-61 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 622/2 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia;
-1 drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 622/1 obręb  0013 Ludynia, gmina Krasocin,  w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów – Ludynia. Ww. drzewa rosną na terenie nieruchomości, będących we władaniu Powiatu Włoszczowskiego  na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa

 

 

B 800 Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 300/2 obręb 0019  w miejscowości Stojewsko. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
B 801 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW" na działkach nr 440 i 441 obręb Stojewsko, gmina Krasocin. M&S Energia Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 13,19-200 Grajewo
B 802 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  371/98 obręb 0027 w miejscowości Bukowa. „DPJ” Jakubowski Sp. j. Pan Piotr Jakubowski, ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
B 803 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa  rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  154 obręb 0019  w miejscowości Stojewsko. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku  ks. proboszcz  Marek Szyba, Stojewsko 23, 29-105 Krasocin
B 804 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego”, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 25, obręb 0023 Wola Świdzińska, gmina Krasocin Osoba fizyczna
B 805

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie”, planowanego do realizacji przez Gminę Krasocin.

Gmina Krasocin
B 806 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  750/5 obręb 0011 położonej w miejscowości Krasocin

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
Os. Wł. Broniewskiego 14
29-100 Włoszczowa

B 807 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi na części działki nr ewid. 81/3 obręb Chotów, gm. Krasocin. -
B 808 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa instalacji sorbacalu w zakładzie Lhoist Bukowa”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 369/33, 369/32  obręb Bukowa, gmina Krasocin

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin

B809 Decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach o nr ewid. 440 i 441 obręb 0019 Stojewsko gm. Krasocin M&S Energia Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 13 , 19-200 Grajewo

 

Formularz C — karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

C1

C2

C3

Formularz F — karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko 

F1

F2

F3