Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 30.12.2021r. wydana została Decyzja Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w celu usunięcia kolizji z farmą fotowoltaiczną, przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Krasocin 2353 obręb 0016 Oleszno.

PDFOBWIESZCZENIE_RI.6733.1.9.2021.ZP.pdf