Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku


 

 • Konsultacje Społeczne - Strategia Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku

  KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Strategii Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku

  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378)

  Wójt Gminy Krasocin

  zaprasza

  mieszkańców Gminy Krasocin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych
  i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do zapoznania się
  z projektem

  Strategii Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku

  Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia bądź poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/QYphAMovM7rRHGvB8

  w terminie od 8 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

  Formularze uwag można przesyłać e-mailowo na adres: bądź pisemnie na adres Urzędu: ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Krasocin.

   

  ODTKONSULTACJE SPOŁECZNE.odt (6,11KB)
  DOCXStrategia Rozwoju Gminy Krasocin.docx (1,98MB)
  PDFStrategia Rozwoju Gminy Krasocin.pdf (1,56MB)
  DOCXFormularz uwag.docx (17,95KB)

  DOCXPrognoza Strategia.docx (2,13MB)
  PDFPrognoza Strategia.pdf (1,10MB)

   

 • Diagnoza

  Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą strategiczną sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Krasocin stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022 - 2030”.

  Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 05 października 2021r. do dnia
  20 października 2021r. 

  Uwagi można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Krasocinie (ul. Macierzy Szkolnej 1) lub wysyłać e-mailem na adres lub  

  Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030. 

  Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

  PDFbez kom.DIAGNOZA aktual..pdf (1,20MB)
  DOCFORMULARZ UWAG - DIAGNOZA.doc (60,00KB)

 • Konsultacje

  Szanowni Państwo,
  Gmina Krasocin prowadzi prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Krasocin polityki społeczno-gospodarczej
  w perspektywie do 2030 roku.
  W związku z tym, zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Gminy Krasocin z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:
  https://forms.gle/oG9etkdZGidMjNMj8

  Ankietę można także wypełnić w formie papierowej i dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, bądź przesłać drogą pocztową.

  Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 11 października 2023 r.
  Państwa opinia na temat Gminy Krasocin jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.
  Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

  DOCXAnkieta - wersja edytowalna.docx (25,83KB)
  PDFAnkieta - wersja edytowalna.pdf (170,32KB)