Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą strategiczną sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Krasocin stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022 - 2030”.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 05 października 2021r. do dnia
20 października 2021r. 

Uwagi można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Krasocinie (ul. Macierzy Szkolnej 1) lub wysyłać e-mailem na adres lub  

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030. 

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

PDFbez kom.DIAGNOZA aktual..pdf
DOCFORMULARZ UWAG - DIAGNOZA.doc