Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”

Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie” realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/458184

Rozstrzygnięcie:

PDFROZSTRZYGNIECIE 8.1.1-6.2021.pdf