Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

ROA.152.1.2021

Informacja o przebiegu postępowania w przedmiocie petycji

 1. Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland.
 2. Data złożenia: 11 lutego 2021 r.
 3. Sposób złożenia: za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Tematyka petycji: wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 5. Adresat petycji: Rada Gminy Krasocin.
 6. Cel złożonej petycji: wyrażenie opinii przez Radę Gminy w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
 7. Przewodniczący Rady Gminy skierował pismo do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia.
 8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu podjęła opinię w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego, poprzez uznanie petycji za bezzasadną i wystąpiła w projektem uchwały w tej sprawie.
 9. Przewodniczący Rady Gminy skierował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego pod obrady XXXI. sesji Rady Gminy Krasocin w dniu 22 marca 2021 r.
 10. Rada Gminy Krasocin na sesji w dniu 22 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXI/279/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 11. Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 29 marca 2021 r. zawiadomił podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

PDF1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego.pdf
PDF2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN.pdf
PDF3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30.pdf
PDF4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji.pdf
PDFD167 2021 02 09 Petycja do gmin ws Referendum Ludowego.pdf
PDFpetycja_sec.pdf