Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Krasocin, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w pierwszym terminie należy złożyć, wniosek do Wójta Gminy w terminie od 01 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. 

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 luty 2021 r. - 1 marzec 2021 r. w pok. Nr 7 — KASA w Urzędzie Gminy Krasocin w godzinach pracy urzędu.
Do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:                          

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz 

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

UWAGA Rolnicy — wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. - Wniosek do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (zał. nr 1 do wniosku do Dobrania poniżej).
- w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie ksero umów dzierżawy bądź oświadczenia (zał. nr 2 do wniosku do pobrania poniżej), w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2020 r.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Krasocin w pokoju nr 7 - Kasa lub z załącznika, który publikujemy poniżej.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2021 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 7 - Kasa lub pod nr telefonu 41 39-170-33 wew. 5

DOCOswiadczenie pomoc de minimis.doc
PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf
DOCXZal_nr_1_oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci_rolniczej_oraz_o_gruntach_rolnych.docx
DOCXZal_nr_2_oswiadczenie_o_gruntach_dzierzawionych.docx