Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 19.01.2021r. wydana została Decyzja Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej nN" na działkach nr ewid. 176 i 170, gmina Krasocin, obręb 0010 Kozia Wieś.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej" na działce nr ewid. 308 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 11.01.2021r. wydana została Decyzja Nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Świdzińska, na działkach nr ewid. 288/1, 241, 294, 289/4, gmina Krasocin, obręb 0023 Wola Świdzińska.

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 07.01.2021r. wydana została Decyzja Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacją kablową w związku z realizacją zadania pt „PBW budowy linii SN od GPZ Małogoszcz w miejscowości Małogoszcz do ZKSN (br. graniczna Mieczyn) w miejscowości Mieczyn - etap I" „obręb Mieczyn, gmina Krasocin; działki o numerze ewidencyjnym: 1672/2, 1672/1, 1498/2, 1006/2, 1010/1, 1063/3, 1499/1, 1241/1, 1499/2, 1503/1, 1110, 1501, 1111, 1503/2, 2211/3, 2210, gm. Krasocin, obręb Mieczyn.

 • Informacja

  Wójt Gminy Krasocin informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin oraz na stronie www.krasocin@eobip.pl, zostanie umieszczony W dniach od 29.12.2020r. do 20.01.2021r., Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
  Dodatkowe informacje W powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, pokój 14 tel.41 3917026 wew.7.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia że na wniosek Gminy Krasocin z dnia 29.L2'202or, zostało Wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie L0 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz niezbędnej infrastruktury technicznej Lokalizacji przedsięwzięcia: Chotów działka nr ewid. 81/3.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.11.2020r. zostało wszczęte na wniosek: P. Justyny i Krzysztofa Majeckich, działających przez pełnomocnika P. Ewelinę Skrzypczyk, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej" na działce nr ewid. 308 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacją kablową w związku z realizacją zadania pt. „PBW budowy linii SN od GPZ Małogoszcz w m. Małogoszcz do ZKSN (br. graniczna Mieczyn) w m. Mieczyn - etap 1" na działkach nr ewid. 1672/2, 1672/1, 1498/2, 1006/2, 1010/1, 1063/3, 1499/1, 1241/1, 1499/2, 1503/1, 1110, 1501, 1111, 1503/2, 2211/3, 2210 obręb 0014 Mieczyn gm. Krasocin zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Świdzińska" na działkach nr ewid. 288/1, 241, 294, 289/4 obręb 0023 Wola Świdzińska gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 14.12.2020r. wydana została Decyzja Nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa elektroenergetycznej kablowej linii SN_15kV wraz z nawiązaniami do istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN'' na działkach nr ewid. 2087,2128,2429,2116i2089 obręb 0016 Oleszno gm. Krasocin.