Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz za 2021r.

Spis formularzy A - karty informacyjne dla:

- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o wydanie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Nr. karty

Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu

Dane podmiotu

A 771 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na 1 drzewa z gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki oznaczonej   w ewidencji gruntów i budynków nr 2649 obręb  0016 Oleszno, położonej w ciągu drogi powiatowej nr 0401T Oleszno – Chałupki - Włoszczowa. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
A 772 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   pod nazwą  ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa”. Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin
A 773    Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  1 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  780/3 obręb 0011 położonej w miejscowości Krasocin. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
A 774 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 2 MW – dwa moduły o mocy 1 MW” zlokalizowanego na terenie obrębu Krasocin i Borowiec Grupa Taurus  Sp. z o.o. S.k., ul. ks. Józefa Czempiela29/7, 41-506 Chorzów
A 775 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 2098, obręb Oleszno. PV 460 Sp. z o.o
ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa
A 776 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 2092, obręb Oleszno.

Elektrownia PV 59 Sp. z o.o
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

A 778 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 2098, obręb Oleszno. Elektrownia PV 57 Sp. z o.o
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
A 779 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1 MW

Grupa Taurus Sp. z o.o.S.k. , ul. ks. Józefa Czempiela 29/7,
41-506 Chorzów

 

A 780 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 2MW (dwa moduły o mocy 1mw), zlokalizowanego na terenie obrębu Krasocin i Borowiec,  gm. Krasocin.

Grupa Taurus Sp. z o.o.S.k. , ul. ks. Józefa Czempiela 29/7,
41-506 Chorzów

 

A 781

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   pn.: ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa”.

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

A 782 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   pn.: „Budowa instalacji sorbacolu w zakładzie Lhoist Bukowa”.

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

A 783

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  1 drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej   w ewidencji gruntów i budynków nr 119 obręb  0002 Brygidów, położonej w ciągu drogi powiatowej nr 0266T Rogalów-Karolinów-Mieczyn

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
A 784 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów – Ludynia” Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
A 785 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  1 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  154 obręb 0019 położonej w miejscowości Stojewsko. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku 
A 786 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW" na działce 1367, obręb Oleszno. Elektrownia PV 57 Sp. z o.o
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
A 787 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  3 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 569/36   obręb 0005 położonej w miejscowości Czostków Pan Leszek Kotulski H+H
Polska Sp. z o.o. Zakład
Ludynia 29-105 Krasocin
A 788 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9,5 MW i powierzchnią zabudowy do 4,75 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozia Wieś dz. nr 109 i 115, gmina Krasocin”.

Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski,

 ul. Słowackiego 59,
87-700 Aleksandrów Kujawski,
A 789 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia o nazwie  „BUDOWA FERMY DROBIU” Osoba fizyczna

Spis formularzy B - karty informacyjne dla:

- postanowień
- decyzji
- wskazań lokalizacyjnych

Nr. karty

Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu

Dane podmiotu

B 756 Decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska”, Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
B 757 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 2092, obręb Oleszno. Elektrownia PV 59 Sp. z o.o
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
B 758 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 2098, obręb Oleszno. PV 460 Sp. z o.o
ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa
B 759 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa elektrowni słonecznej" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 2098, obręb Oleszno. Elektrownia PV 57 Sp. z o.o
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
B 780 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Chotów działka nr 81/3 Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1
B 781 Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 2MW (dwa moduły o mocy 1mw), zlokalizowanego na terenie obrębu Krasocin i Borowiec, gm. Krasocin.

Grupa Taurus Sp. z o.o.S.k. , ul. ks. Józefa Czempiela 29/7,
41-506 Chorzów

 

B 782 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  298/26 obręb 0027 położonej w miejscowości Bukowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR Os. Wł. Broniewskiego 14
29-100 Włoszczowa

 

B 783 Decyzja na usunięcie  1 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 780/3 obręb 0011 położonej w miejscowości Krasocin Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 72,
25-602 Kielce
B 784

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi
w zakładzie Lhoist Bukowa”

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

B 785

Postanowienie o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi
w zakładzie Lhoist Bukowa”

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin
B 786 Postanowienie o  podjęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa” Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin
B 787 Decyzja zezwalająca na usunięcie    1 drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej   w ewidencji gruntów i budynków nr 119 obręb  0002 Brygidów, położonej w ciągu drogi powiatowej nr 0266T Rogalów-Karolinów-Mieczyn Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
B 788 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa instalacji sorbakalu w zakładzie Lhoist Bukowa”

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

B 789 Postanowienie o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą  ”Budowa instalacji sorbakalu w zakładzie Lhoist Bukowa”

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

B 790 Decyzja na usunięcie 1 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 154 obręb 0019 położonej w miejscowości Stojewsko. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wspomożycielki Wiernych w Stojewsku
B 791 Postanowienie o  podjęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa instalacji sorbakalu w zakładzie Lhoist Bukowa”

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

B 792 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW" na działce 1367, obręb Oleszno. Słoneczko III Sp. z o.o
ul. Słowackiego 59
87-700 Aleksandrów Kujawski
B 793 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów – Ludynia” Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie , ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
B 794 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew  rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 569/36 obręb 0005 położonej w miejscowości Czostków. Pan Leszek Kotulski H+H Polska Sp. z o.o. Zakład Ludynia 29-105 Krasocin

 

Spis formularzy E – karta informacyjna dla raportu oddziaływania na środowiska

Nr. karty

Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu

Dane podmiotu

E 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
E 2 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji Sorbakalu w Zakładzie Lhoist Bukowa

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. , Bukowa
ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin

 

Formularz C — karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

C1

C2

Formularz F — karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko 

F1

F2