Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe

 

Stanowisko / Referat

 

 

Telefon

 

 

Adres e-mail

 

Wójt – Ireneusz Gliściński

41 3917026
508 074 596

 

Referat organizacyjny

 

Sekretarz Gminy– Jacek Sienkiewicz

41 3917026
508 074 597

Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych

41 3917026

Stanowisko ds. pomocy rodzinie

41 3882911

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy, funduszu sołeckiego

41 3882912

Stanowisko ds. cyfryzacji i obsługi informatycznej

41 3882920
41 3882966


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

41 3882913

Samodzielne st. ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami

 

41 3882913

 

Referat Finansowy

 

Skarbnik gminy – Dorota Jackiewicz

41 3917026
502 577 880

Z-ca skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej

41 3882918

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

41 3882917

Stanowisko ds. płac i podatku dochodowego

41 3882932

Stanowisko ds. kasowych

41 3882919

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

41 3882923

Stanowisko ds. wymiaru podatku

41 3882915

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Kadry

41 3882910

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Kierownik Referatu – Bogdan Stolarczyk

41 3917026

Stanowisko ds. projektów unijnych, organizacji pozarządowych

41 3882928

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

41 3882924
41 3882929


gokontrole@kraso

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

41 3882928

 

Referat spraw obywatelskich

 

 

Kierownik USC – Paweł Włodarski

41 3917026
690 600 154

Urzędnik USC – stanowisko ds. ppoż, współpracy ze stowarzyszeniami i organ. pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony.

41 3882905
 

Stanowisko ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, oc, obronnych, archiwum zakładowego, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego

41 3882905

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

41 3882911

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
 

41 3882904

 

Referat Inwestycji

 

Kierownik Referatu – Dariusz Klimczyk
Stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, mienia komunalnego.

41 3917026

Z-ca kierownika – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

41 3882922

Stanowisko ds. inwestycji własnych i realizowanych we współpracy.

41 3882925

Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych

41 3882930