Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o naborach

 • Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku

  Dyrektor Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1 .1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) informuje, że w ramach w/w projektu planowane jest zatrudnienie: osoba sprzątająca w żłobku - 1 etat

 • Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia 2 osób na stanowiska: kucharz/ka, pomoc kuchenna / intendent/ka w żłobku

  Dyrektor Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) informuje, że w ramach w/w projektu planowane jest zatrudnienie: kucharz/ka - 1 etat, pomoc kuchenna / intendent/ka - 1 etat

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekunka w żłobku

  Dyrektor Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1 .1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) ogłasza konkurs na stanowiska opiekun/ka w żłobku - 7 etatów.

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pielęgniarka

  Dyrektor żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie" realizowanego przez Gminę Krasocin nr wniosku RPSW.08.O1.Oi-26-0006/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarka w żłobku - 1 etat.