Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości

  

Wymagane  dokumenty:

  

- podanie

  

Sposób
załatwienia:

  

Zainteresowany składa podanie wraz z opłatą skarbową.

  

Termin
załatwienia:

  

Załatwienie w terminie 14 dni w formie zawiadomienia (zazwyczaj niezwłocznie).

  

Miejsce  załatwienia/
komórka odpowiedzialna:

  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami   (tel. /041/ 391 70 26 w. 113)

  

Opłata
skarbowa:

  

- 17 zł
Opłatę skarbową można wnieść w formie gotówkowej w kasie Urzędu, lub bezgotówkowej   na konto Urzędu Gminy: BS O/Krasocin, nr rachunku: 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049

  

Opłata  administracyjna:

  

Brak

  

Podstawa
prawna:

  
  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 1368).

Informacje
dodatkowe:

Brak

Załączniki:

DOCXklauzula-informacyjna-zaświadczenie o numerze.docx (16,79KB)
DOCXwniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_nadaniu_numeru_porzadkowego_nieruchomosci.docx (13,16KB)