Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Krasocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: .

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

niektóre załączniki nie są dostępne w pełni cyfrowo,

nagrania z transmisji obrad sesji nie zawierają napisów

Wynik analizy pod względem zgodności

raport dostepności-wersja dostępna.pdf - data dodania: 2023-09-28 14:28:25

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Włodarski, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413917026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1
Tel.: +48413917026
Faks: +48413917010
E-mail:
Strona internetowa: www.krasocin.com.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krasocin, ul Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

  1. Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia.
  • Pierwszego wejście - główne, od strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obok drzwi znajduje się dzwonek do wzywania pracownika Urzędu Gminy Krasocin w celu pomocy oraz obsługi na poziomie parteru.
  • Drugie wejście - tylne, prowadzące do budynku urzędu znajduje się od strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie prowadzą do niego żadne schody czy podjazdy. Obok drzwi znajduje się dzwonek do wzywania pracownika urzędu w celu pomocy oraz obsługi na poziomie parteru.
  1. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wyznaczono na parkingu od strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie, znajduje się najbliżej wejścia głównego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące, słabosłyszące lub głuchonieme, posługujące się językiem migowym mogą skorzystać z tłumacza języka migowego.

  1. Z pracownikiem posługującym się językiem migowym można ustalić wizytę na konkretny termin za pomocą kontaktu listownego na adres:
  • Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.
  1. lub za pomocą kontaktu poprzez e-mail na adres:
  • gmina@krasocin.com.pl.
  1. Opiekunowie osoby niepełnosprawnej w celu ustalenia wizyty z pomocą tłumacza języka migowego mogą dzwonić pod numer 41 39 17 026.
  2. Pracownik jest dostępny w godzinach otwarcia urzędu przez 8 godzin dziennie.