Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozgraniczenie nieruchomości

Nazwa sprawy:

  

  

Rozgraniczenie nieruchomości

  

  

Wymagane  dokumenty:

  

  

  - wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczającego,
  - dokumenty stwierdzające tytuł prawny nieruchomości,
  - wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego),
  - mapa z zaznaczonym odcinkiem granicy podlegającym rozgraniczeniu.

  

  

Sposób  załatwienia:

  

  

Zainteresowany składa wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w którym dokładnie określa odcinek spornej granicy podlegający rozgraniczeniu. Kolejno prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w przypadku zasadności wszczynane jest postępowanie rozgraniczeniowe zakończone wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie.

  

  

Termin załatwienia:

  

  

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów

  

  

Miejsce  załatwienia

  

  

S. St. do spraw zarządu mieniem i gospodarki gruntami, St. ds. gospodarki nieruchomościami (pok nr.1)
  

  

Opłata skarbowa:

  

  

Brak

  

  

Opłata  administracyjna:

  

  

 Brak

  

  

Podstawa

prawna:

  

  

  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra   Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku - W sprawie   rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

  

  

Informacje  dodatkowe:

  

  

Brak

Załącznik:

PDFwniosek o rozgraniczenie.pdf (82,37KB)
DOCXklauzula-informacyjna-rozgraniczenie nieruchomości.docx (16,88KB)