Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi

Wymagane  dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uprawomocnieniu aktu własności ziemi w treści zgodny z załączonym do strony formularzem. W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia o prawomocności aktu własności ziemi wymagane jest dołączenie kopii aktu własności ziemi.

Miejsce składania wniosku:

S. St. do spraw zarządu mieniem i gospodarki gruntami, St. ds. gospodarki nieruchomościami (pok nr.1) lub sekretariat Urzędu Gminy (pok.8)

Sposób załatwienia Sprawy: 

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie po przekazaniu kompletnego wniosku i pozyskaniu ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie kserokopii dokumentacji niezbędnej do wydania zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie po zgromadzeniu i analizie  akt sprawy.
 

Termin realizacji: 

bez zbędnej zwłoki do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty: 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości –17 zł, którą należy uiścić przelewem lub w kasie urzędu na rachunek bankowy - Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049.

Podstawa prawna:  
 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

Załączniki:

DOCXklauzula-informacyjna-zaświadczenie klauzula ostateczności.docx (16,84KB)
DOCWniosek_o_nadanie_klauzuli_ostatecznosci_na_akcie_wlasnosci_ziemi.doc (13,00KB)