Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla przedsiębiorców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2010 r.  przepisów  ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. , Nr 27, poz.105), rejestracji podlegają:

1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4. gospodarstwa agroturystyczne;
5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
7. sklepy zielarskie;
8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną”.

W w/w przypadkach „podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W/w wnioski o wpis do rejestru zakładów podmioty składają w formie pisemnej do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w terminie co najmniej 14 dni  przed dniem  rozpoczęcia planowanej działalności. W/w podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są obowiązane w okresie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów. Wnioski nie są wymagane, jeżeli zakłady te zostały już objęte rejestrami zakładów prowadzonymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

Pliki do pobrania:
DOCWniosek o wpis do rejestru.doc