Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Miejsce załatwienia:

Urząd Gminy w Krasocinie, Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14, tel. 41 3917026 wew. 104

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2007 r, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2007 Nr 235 poz. 1726 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek (do pobrania na dole strony),
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności (do pobrania na dole strony),
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
  • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
  • Dokument potwierdzający posiadanie pięcioletniej praktyki w wykonywaniu tego transportu lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzającego zdanym egzaminem,

Termin załatwienia sprawy:

Licencje wydawane są w ciągu 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty:

Od   2 – 15 lat 200 zł
Od 15 – 30 lat 250 zł
Od 30 – 50 lat 300 zł

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Pliki do pobrania:

DOCOświadczenie o niekaralności.doc
DOCTaxi - wniosek.doc