Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
- mgr Paweł Włodarski

Godziny urzędowania:
Poniedziałek godz. 7.00-18.00 pok.nr 13
Wtorek godz.7.00-16.00
Środa godz. 7.00-16.00
Czwartek godz.7.00-16.00
Piątek godz.7.00-14.00

Telefon (041) 39 17 026 wew 103

Opłatę  skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Krasocinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krasocinie  – Bank Spółdzielczy we Włoszczowie o/Krasocin 30852500020010011200430049

UWAGA: OD 1 MARCA 2015 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOT.USC I SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW

Pomocne linki do uzyskania wielu informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw dot. USC :

https://msw.gov.pl/pl

https://obywatel.gov.pl/

http://plid.obywatel.gov.pl/strona-glowna

W najbliższym czasie strona zostanie zaktualizowana o informacje i wzory druków związanych z wejściem w życie nowych przepisów.

DOCDokonanie zmiany imienia dziecka.doc
DOCXKlauzula RODO.docx
DOCNadanie dziecku nazwiska męża matki - żony ojca.doc
DOCNadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.doc
DOCOświadczenie w sprawie zmiany imienia dziecku.doc
DOCpodanie_o_wydanie_aku_stanu_cywilnego.doc
DOCpodanie_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zdolnosci_prawnej_do_zawarcia_malzenstwa_za_granica.doc
DOCPowrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżenstwa.doc
DOCRejestracja urodzenia dziecka - sporządzenie aktów urodzenia - wydawanie odpisów.doc
DOCRejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu - wydanie odpisów z aktu.doc
DOCSkrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.doc
DOCSprostowanie oczywistego błędu pisarskiego.doc
DOCUstalenie_i_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.doc
DOCUznanie ojcostwa.doc
DOCUzupelnienie_akt_stanu_cywilnego.doc
DOCWniosek o odtworzenie treści aktu małżenstwa.doc
DOCWniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia.doc
DOCWniosek o odtworzenie treści aktu zgonu.doc
DOCWniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.doc
DOCWniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc
DOCWniosek o zmiane imienia nazwiska nazwiska rodowego.doc
DOCWniosek powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc
DOCwniosek_o_skrocenie_miesiecznego_terminu_oczekiwania.doc
DOCwpisanie_do_POLSKICH_KSIAG_AKTU_STANU_CYWILNEGO_SPORZADZONEGO_ZA_GRANICA.doc
DOCWydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.doc
DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżenskiego za granica.doc
DOCZawarcie związku małżeńskiego - przed duchownym.doc
DOCZawarcie związku małżeńskiego - przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.doc
DOCZmiana imion i nazwisk.doc