Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Krasocin, 28 lutego 2024 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY KRASOCIN                                                                                                                                                                                                                                                  

ROA.0012.1.3.2024.DJ

 Na podst. §76 pkt 2 i 4, §77 ust. 2 i ust. 6 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 4974) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Ocena wstępnych przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 r.
4. Sprawy bieżące wynikające z prac właściwych dla Komisji.
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji za I kwartał 2024 r. w związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy.
6. Zakończenie posiedzenia.

                                                                 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
MAGDALENA SZKLARZ

PDFZawiadomienie o Komisji Rewizyjnej.pdf (142,25KB)

Protokół:

PDFProtokół Nr 3_24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasocin odbytego w dniu 6 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Krasocinie ul Macierzy Szkolnej 1.pdf (134,29KB)