Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego( k.p.a.) (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Pana Sebastiana Stolarczyka, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 27.02.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Podział nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną", zaplanowanego do realizacji na działce o nr ewid.160 obręb Oleszno, gmina Krasocin.

PDFOBWIESZCZENIE_ZNAK_RROŚ.6220.12.11.2023.RROŚGK2.pdf (1,86MB)

PDFDECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RROŚ.6220.12.10.2023.RROŚGK2.pdf (1,67MB)