Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2024 r.

PDF2_24 przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krasocin przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach.pdf (231,67KB)
PDF3_24 w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy Krasocin na 2024 rok.pdf (1,83MB)
PDF4_24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (175,84KB)
PDF5_24 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.pdf (126,11KB)
PDF6_24 w sprawie Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miejscowości Krasocin.pdf (282,42KB)
PDF7_24 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.pdf (295,80KB)
PDF8_24 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krasocin.pdf (714,35KB)
PDF9_24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień powyżej 130 00000 złotych.pdf (202,63KB)
PDF10_24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Krasocinie.pdf (155,87KB)
PDF11_24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych.pdf (223,73KB)
PDF12_24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.pdf (215,47KB)

 

PDF14_24 w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (870,22KB)
PDF15_24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.pdf (499,11KB)
PDF16_24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”.pdf (69,61KB)
PDF17_24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.pdf (69,71KB)
PDF18_24 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf (151,28KB)

PDF21_24 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki.pdf (110,66KB)
PDF25_24 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (95,85KB)
PDF26_24 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krasocin.pdf (69,91KB)
PDF27_24 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.pdf (76,08KB)
PDF28_24 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Krasocin prowadzenia spraw Gminy Krasocin podczas nieobecności Wójta.pdf (84,03KB)
PDF29_24 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Krasocin prowadzenia niektórych spraw gminy.pdf (87,39KB)
PDF31_24 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf (246,12KB)
PDF36_24 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (95,31KB)
PDF37_24 w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie.pdf (168,16KB)
PDF38_24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie.pdf (171,57KB)