Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na dzień 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY KRASOCIN

Krasocin, 5 grudnia 2023 r.


ROA.0012.1.7.2023.DJ


Na podst. §76 pkt 2 i 4, §77 ust. 2 i ust. 6 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Kontrola realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2023 r.
4. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2024 rok, obejmującego czas do zakończenia kadencji.
5. Sprawy bieżące wynikające z prac właściwych dla Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
MAGDALENA SZKLARZ

PDFZAWIADOMIENIE_ZNAK_ROA.0012.1.7.2023.DJ.pdf (141,56KB)
PDFProtokół nr 7-23.pdf (433,19KB)