Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
112989653117991328260250000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00752149542263262632417355
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000016227
 1. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 4994
 2. ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 2367
 3. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 1951
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1467
 5. Postępowania powyżej 30 tyś EURO
  Wyświetleń: 1183
 6. Ogłoszenia o naborach
  Wyświetleń: 1150
 7. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 924
 8. Uchwały Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 904
 9. Archiwum
  Wyświetleń: 827
 10. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2020 r.
  Wyświetleń: 760
 11. Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 681
 12. Przetargi - Nieruchomości
  Wyświetleń: 648
 13. Budownictwo
  Wyświetleń: 604
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 560
 15. Wykaz Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 558
 16. Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 525
 17. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2021 r.
  Wyświetleń: 500
 18. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 496
 19. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 495
 20. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekunka w żłobku
  Wyświetleń: 492
 21. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 490
 22. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 479
 23. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 478
 24. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 466
 25. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 465
 26. Wójt Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 445
 27. Statut
  Wyświetleń: 430
 28. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 414
 29. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 408
 30. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 397
 31. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 385
 32. Podatki
  Wyświetleń: 384
 33. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 381
 34. Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 365
 35. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 363
 36. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku
  Wyświetleń: 344
 37. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia 2 osób na stanowiska: kucharz/ka, pomoc kuchenna / intendent/ka w żłobku
  Wyświetleń: 334
 38. Wykaz Jednostek Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 334
 39. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 330
 40. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 325
 41. Oświata
  Wyświetleń: 324
 42. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 322
 43. Ogłoszenia o naborach 2020
  Wyświetleń: 319
 44. Skarbnik Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 319
 45. Archiwum Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 308
 46. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 305
 47. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 299
 48. Zarządzenie Nr 17_20 Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krasocinie
  Wyświetleń: 294
 49. Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 292
 50. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 285
 51. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 277
 52. Budżet 2020 r.
  Wyświetleń: 260
 53. Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie
  Wyświetleń: 256
 54. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno
  Wyświetleń: 251
 55. Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 249
 56. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 249
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 242
 58. Protokoły z Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 239
 59. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 237
 60. EPUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 235
 61. Protokoły z głosowania kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 235
 62. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 228
 63. Transmisje Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 228
 64. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 227
 65. Sesje kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 227
 66. Uchwały XXVIII Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 224
 67. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 223
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 217
 69. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 217
 70. Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 215
 71. Strategie rozwoju
  Wyświetleń: 215
 72. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 214
 73. USC
  Wyświetleń: 213
 74. Wykaz za 2020r.
  Wyświetleń: 212
 75. Inwestycje
  Wyświetleń: 210
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 210
 77. Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 210
 78. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 208
 79. Wykonanie budżetu za 2019 r
  Wyświetleń: 207
 80. Ochrona środowiska - programy
  Wyświetleń: 206
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 206
 82. Kwartalne wykonanie budżetu za 2020 r.
  Wyświetleń: 205
 83. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 202
 84. Plany postępowań 2021
  Wyświetleń: 196
 85. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 196
 86. Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 186
 87. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019r. (Korekta)
  Wyświetleń: 181
 88. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 180
 89. Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 180
 90. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 179
 91. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 175
 92. Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości
  Wyświetleń: 171
 93. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pielęgniarka
  Wyświetleń: 169
 94. II etap konkursu na stanowisko :Opiekun w żłobku
  Wyświetleń: 168
 95. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 163
 96. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 161
 97. II etap konkursu na stanowisko :Pielęgniarka w żłobku
  Wyświetleń: 153
 98. Uchwały XXIV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 151
 99. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 151
 100. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2019 r.
  Wyświetleń: 149
 101. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 147
 102. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin
  Wyświetleń: 144
 103. Sprzedaż detaliczna - sklepy
  Wyświetleń: 143
 104. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa dwóch wiat wolnostojących dz. ew. 678/2 w Krasocinie
  Wyświetleń: 143
 105. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 138
 106. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 138
 107. Uchwały XXIX Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 138
 108. Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin
  Wyświetleń: 138
 109. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 137
 110. Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000
  Wyświetleń: 137
 111. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 137
 112. U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03
  Wyświetleń: 136
 113. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 135
 114. Plan postepowania o udzielenie zamówień na rok 2021 SCO
  Wyświetleń: 134
 115. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:
  Wyświetleń: 134
 116. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 133
 117. Formularz zwrotu/odbioru odpadów
  Wyświetleń: 131
 118. Licencja na przewóz osób taksówką
  Wyświetleń: 131
 119. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 130
 120. Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym
  Wyświetleń: 130
 121. Uchwały XXVI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 128
 122. Wzory deklaracji - podatek rolny
  Wyświetleń: 128
 123. Zezwolenia jednorazowe
  Wyświetleń: 128
 124. Sprzedaż gastronomiczna
  Wyświetleń: 127
 125. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.
  Wyświetleń: 126
 126. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 126
 127. Wzory deklaracji - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 126
 128. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną
  Wyświetleń: 125
 129. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 125
 130. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 124
 131. Uchwały XXV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 124
 132. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 124
 133. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 123
 134. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 123
 135. Aktualizacja planu postępowań 2020
  Wyświetleń: 121
 136. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 121
 137. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 121
 138. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 121
 139. Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób
  Wyświetleń: 119
 140. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 118
 141. Wniosek o uznanie za pomnik przyrodu
  Wyświetleń: 118
 142. Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
  Wyświetleń: 118
 143. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 117
 144. Petycje 2021
  Wyświetleń: 117
 145. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 117
 146. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 117
 147. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 116
 148. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 116
 149. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 116
 150. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 116
 151. Wygaszenie zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 116
 152. WYKAZ
  Wyświetleń: 116
 153. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 116
 154. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  Wyświetleń: 116
 155. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 115
 156. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 115
 157. Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi
  Wyświetleń: 115
 158. XXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 115
 159. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych
  Wyświetleń: 115
 160. Zmiana zezwolenia na regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 115
 161. Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi
  Wyświetleń: 114
 162. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2018r.
  Wyświetleń: 114
 163. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 114
 164. Zmiana zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 114
 165. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 113
 166. Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
  Wyświetleń: 113
 167. Wzory deklaracji - podatek leśny
  Wyświetleń: 113
 168. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 112
 169. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 112
 170. Program usuwania azbestu na lata 2012 - 2032
  Wyświetleń: 111
 171. Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?
  Wyświetleń: 110
 172. Wygaszenie zezwolenia regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 110
 173. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 110
 174. XXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 110
 175. Nadawanie nr PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  Wyświetleń: 109
 176. Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 109
 177. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 108
 178. Powszechny Spis Rolny 2020 r.
  Wyświetleń: 108
 179. Trwa Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 107
 180. „Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”
  Wyświetleń: 106
 181. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 106
 182. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 106
 183. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021
  Wyświetleń: 105
 184. Informacja
  Wyświetleń: 104
 185. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 104
 186. Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 104
 187. Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 104
 188. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 103
 189. Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 102
 190. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 r.
  Wyświetleń: 102
 191. Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021
  Wyświetleń: 101
 192. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 100
 193. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 98
 194. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 98
 195. Raporty Firmy Wywozowej
  Wyświetleń: 98
 196. Samorządowe Centrum Oświaty
  Wyświetleń: 98
 197. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 97
 198. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 96
 199. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 96
 200. Odwołanie XXVII sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 96
 201. Uchwały XXXI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 96
 202. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 95
 203. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
  Wyświetleń: 95
 204. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 95
 205. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 95
 206. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 94
 207. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 94
 208. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 94
 209. zawiadomienie
  Wyświetleń: 94
 210. Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej
  Wyświetleń: 93
 211. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 93
 212. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 93
 213. RODO - INFORMACJA
  Wyświetleń: 93
 214. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 92
 215. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 92
 216. Obwieszczenie o wydanej w dniu 27.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin
  Wyświetleń: 92
 217. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Wyświetleń: 92
 218. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 91
 219. Wyjaśnienia do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 91
 220. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 91
 221. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 90
 222. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 90
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 90
 224. PODATNICY GMINY KRASOCIN PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  Wyświetleń: 90
 225. Obwieszczenie wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 89
 226. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 89
 227. A755
  Wyświetleń: 88
 228. Informacja
  Wyświetleń: 88
 229. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 88
 230. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 87
 231. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 87
 232. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 86
 233. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 86
 234. XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 86
 235. A754
  Wyświetleń: 85
 236. A761
  Wyświetleń: 85
 237. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 85
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
  Wyświetleń: 85
 239. B742
  Wyświetleń: 84
 240. A 767
  Wyświetleń: 83
 241. A756
  Wyświetleń: 83
 242. A757
  Wyświetleń: 83
 243. A763
  Wyświetleń: 83
 244. A764
  Wyświetleń: 83
 245. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 83
 246. Wyjaśnienia z dnia 04.01.2020r. do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 83
 247. B740
  Wyświetleń: 82
 248. B745
  Wyświetleń: 82
 249. B748
  Wyświetleń: 82
 250. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 82
 251. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 82
 252. A 766
  Wyświetleń: 81
 253. A760
  Wyświetleń: 81
 254. B741
  Wyświetleń: 81
 255. B744
  Wyświetleń: 81
 256. B746
  Wyświetleń: 81
 257. B749
  Wyświetleń: 81
 258. Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 81
 259. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 81
 260. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 81
 261. Wykaz za 2021r.
  Wyświetleń: 81
 262. A 765
  Wyświetleń: 80
 263. A758
  Wyświetleń: 80
 264. A762
  Wyświetleń: 80
 265. B 751
  Wyświetleń: 80
 266. B743
  Wyświetleń: 80
 267. B747
  Wyświetleń: 80
 268. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 80
 269. B 750
  Wyświetleń: 79
 270. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 79
 271. A759
  Wyświetleń: 78
 272. Dostawa produktów spożywczych w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 78
 273. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 78
 274. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 78
 275. Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 77
 276. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 76
 277. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 75
 278. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Wyświetleń: 75
 279. Rusza Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 75
 280. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 74
 281. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 73
 282. OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 73
 283. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 71
 284. A 769
  Wyświetleń: 70
 285. B 752
  Wyświetleń: 70
 286. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 69
 287. A 768
  Wyświetleń: 67
 288. B 755
  Wyświetleń: 67
 289. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 67
 290. B 753
  Wyświetleń: 66
 291. B 754
  Wyświetleń: 66
 292. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 64
 293. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 63
 294. Ogłoszenia o naborach 2020 - rozstrzygnięte
  Wyświetleń: 62
 295. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Wyświetleń: 62
 296. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Oleszno
  Wyświetleń: 62
 297. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 61
 298. XXIX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 61
 299. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 61
 300. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jednostek podległych
  Wyświetleń: 60
 301. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 60
 302. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 59
 303. PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
  Wyświetleń: 59
 304. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 58
 305. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 57
 306. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 57
 307. Aktualizacja planu zamówienń publicznych 2020r.
  Wyświetleń: 56
 308. MPZP, SUiKZP
  Wyświetleń: 56
 309. Obwieszczenie z dnia 23.02.2021r. 
  Wyświetleń: 56
 310. Wzory deklaracji
  Wyświetleń: 56
 311. XXX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 56
 312. Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 55
 313. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 54
 314. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 54
 315. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 54
 316. Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 317. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 49
 318. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 49
 319. Informacja
  Wyświetleń: 48
 320. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 48
 321. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa
  Wyświetleń: 47
 322. XXXI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 44
 323. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 43
 324. Lista odmian zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 40
 325. Zapytanie ofertowe dla zadania Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 40
 326. Akcja „Zielony Rekord”
  Wyświetleń: 39
 327. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-5/2021
  Wyświetleń: 39
 328. MAPY
  Wyświetleń: 38
 329. A 771
  Wyświetleń: 37
 330. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV
  Wyświetleń: 37
 331. A 770
  Wyświetleń: 35
 332. B 756
  Wyświetleń: 33
 333. A 772
  Wyświetleń: 32
 334. B 756
  Wyświetleń: 32
 335. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 32
 336. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego GZOZ
  Wyświetleń: 32
 337. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 31
 338. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urząd Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 31
 339. Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO Oleszno
  Wyświetleń: 29
 340. Kwartalne wykonanie budżetu za 2021 r.
  Wyświetleń: 29
 341. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 28
 342. obwieszczenie ŚWKZ
  Wyświetleń: 28
 343. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 28
 344. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SCO/CUW
  Wyświetleń: 26
 345. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 25
 346. Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 23
 347. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 8/2 w ramach pomocy dla repatriantów
  Wyświetleń: 23
 348. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 22
 349. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 19
 350. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 18
 351. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 16
 352. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 15
 353. Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku
  Wyświetleń: 15
 354. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 15
 355. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 15
 356. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 14
 357. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 13
 358. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 12
 359. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2020 r.
  Wyświetleń: 12
 360. XXXII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 12
 361. Obwieszczenia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 11
 362. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 11
 363. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 11
 364. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 8
 365. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 4
 366. Przetarg na zadanie pn.Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody
  Wyświetleń: 3
 367. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1