Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
21953265222633627412150850000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11264962311758132361699311381110921601514143122241288422080
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00752149542261262032337336
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000016227
 1. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 15712
 2. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 6809
 3. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 6526
 4. Ogłoszenia o naborach
  Wyświetleń: 4765
 5. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4684
 6. Postępowania powyżej 130 tyś złotych
  Wyświetleń: 4485
 7. Postępowania do 130 tyś. złotych
  Wyświetleń: 3846
 8. Uchwały Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 2845
 9. Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 2790
 10. Archiwum
  Wyświetleń: 2376
 11. Wykaz Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin kadencji 2019-2024
  Wyświetleń: 2227
 12. Archiwum Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2213
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2158
 14. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2020 r.
  Wyświetleń: 2071
 15. Budownictwo
  Wyświetleń: 2055
 16. Przetargi - Nieruchomości
  Wyświetleń: 1957
 17. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2021 r.
  Wyświetleń: 1885
 18. Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1801
 19. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1784
 20. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 1725
 21. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1716
 22. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1662
 23. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1622
 24. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 1606
 25. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1589
 26. Statut
  Wyświetleń: 1440
 27. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1431
 28. Podatki
  Wyświetleń: 1398
 29. Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1395
 30. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 1378
 31. Wójt Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1361
 32. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 1242
 33. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1226
 34. Oświata
  Wyświetleń: 1218
 35. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1217
 36. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1164
 37. Transmisje Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1160
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1146
 39. Sesje kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1136
 40. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1130
 41. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krasocinie
  Wyświetleń: 1114
 42. USC
  Wyświetleń: 1112
 43. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1084
 44. Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1077
 45. Budżet
  Wyświetleń: 1076
 46. Wykaz Jednostek Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1029
 47. Skarbnik Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1001
 48. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy opiekunka w żłobku
  Wyświetleń: 966
 49. Petycje
  Wyświetleń: 957
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 952
 51. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 950
 52. Strategie rozwoju
  Wyświetleń: 933
 53. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 927
 54. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie
  Wyświetleń: 926
 55. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 923
 56. Protokoły z głosowania kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 892
 57. Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 883
 58. EPUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 881
 59. Raport o stanie Gminy za 2020 r.
  Wyświetleń: 880
 60. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 848
 61. Protokoły z Sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 843
 62. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 830
 63. Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 822
 64. Komisje kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 809
 65. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 802
 66. Ochrona środowiska - programy
  Wyświetleń: 795
 67. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 795
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 771
 69. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 765
 70. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 755
 71. Ogłoszenia o naborach 2020 - rozstrzygnięte
  Wyświetleń: 755
 72. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 750
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 743
 74. Jednostki podległe
  Wyświetleń: 733
 75. Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia
  Wyświetleń: 720
 76. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 713
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 712
 78. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 706
 79. Wykonanie budżetu za 2019r.
  Wyświetleń: 699
 80. 2020r.
  Wyświetleń: 693
 81. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 692
 82. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2019 r.
  Wyświetleń: 689
 83. Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości
  Wyświetleń: 657
 84. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia osoby sprzątającej w żłobku
  Wyświetleń: 653
 85. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2018r.
  Wyświetleń: 644
 86. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 638
 87. Raporty Firmy Wywozowej
  Wyświetleń: 632
 88. Rada Gminy
  Wyświetleń: 630
 89. Uchwały XXVIII Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 624
 90. Informacja odnośnie planowanego zatrudnienia 2 osób na stanowiska: kucharz/ka, pomoc kuchenna / intendent/ka w żłobku
  Wyświetleń: 619
 91. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 615
 92. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 615
 93. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 613
 94. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 611
 95. Wójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Żłobka "Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie
  Wyświetleń: 605
 96. Ogłoszenia o naborach 2020
  Wyświetleń: 599
 97. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 587
 98. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 583
 99. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 579
 100. Wniosek wraz z załącznikami o wykonanie praw polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasocin
  Wyświetleń: 578
 101. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 577
 102. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 568
 103. Plany postępowań 2021
  Wyświetleń: 567
 104. 2021r.
  Wyświetleń: 565
 105. Plan postepowania o udzielenie zamówień na rok 2021 CUW
  Wyświetleń: 557
 106. II etap konkursu na stanowisko :Opiekun w żłobku
  Wyświetleń: 552
 107. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jednostek podległych
  Wyświetleń: 551
 108. Uchwały XXIX Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 547
 109. Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 543
 110. Działalność gospodarcza (CEIDG)
  Wyświetleń: 537
 111. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świdno
  Wyświetleń: 535
 112. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 528
 113. Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO Oleszno
  Wyświetleń: 527
 114. Wniosek o uznanie za pomnik przyrodu
  Wyświetleń: 522
 115. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 508
 116. U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03
  Wyświetleń: 508
 117. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin
  Wyświetleń: 499
 118. Wykaz za 2020r.
  Wyświetleń: 497
 119. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną
  Wyświetleń: 495
 120. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 493
 121. Zaświadczenie potwierdzającego położenie działki na obszarze Natura 2000
  Wyświetleń: 489
 122. Formularz zwrotu/odbioru odpadów
  Wyświetleń: 488
 123. Sprzedaż detaliczna - sklepy
  Wyświetleń: 488
 124. II etap konkursu na stanowisko :Pielęgniarka w żłobku
  Wyświetleń: 487
 125. Inwestycje
  Wyświetleń: 486
 126. Wzory deklaracji - podatek rolny
  Wyświetleń: 486
 127. Zezwolenia jednorazowe
  Wyświetleń: 486
 128. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 482
 129. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 481
 130. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:
  Wyświetleń: 481
 131. Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2022 r.
  Wyświetleń: 479
 132. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
  Wyświetleń: 477
 133. Rejestr instytucji kultury gminy Krasocin
  Wyświetleń: 476
 134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 473
 135. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 472
 136. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019r. (Korekta)
  Wyświetleń: 468
 137. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 467
 138. Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 466
 139. Informacja
  Wyświetleń: 465
 140. Sprzedaż gastronomiczna
  Wyświetleń: 465
 141. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 462
 142. Uzgodnienie lokalizacji obiektów i urządzeń w pasie drogowym
  Wyświetleń: 461
 143. Wzory deklaracji - podatek leśny
  Wyświetleń: 459
 144. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 456
 145. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.
  Wyświetleń: 455
 146. Uchwały XXXI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 455
 147. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 453
 148. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 452
 149. Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 452
 150. Uchwały XXVI Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 452
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2020 rok.
  Wyświetleń: 451
 152. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 449
 153. Uchwały XXIV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 449
 154. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych
  Wyświetleń: 449
 155. Wzory deklaracji - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 448
 156. Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 447
 157. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 447
 158. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 445
 159. Uchwały XXV Sesji rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 445
 160. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 442
 161. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 za rok 2020.
  Wyświetleń: 442
 162. Wykaz za 2021r.
  Wyświetleń: 441
 163. Licencja na przewóz osób taksówką
  Wyświetleń: 440
 164. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 435
 165. Wygaszenie zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 432
 166. Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 432
 167. Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
  Wyświetleń: 431
 168. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 431
 169. Zameldowanie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 430
 170. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  Wyświetleń: 430
 171. Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 428
 172. Wydanie zezwolenia na wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób
  Wyświetleń: 428
 173. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 428
 174. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 427
 175. „Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”
  Wyświetleń: 425
 176. Wykonanie budżetu za 2021r.
  Wyświetleń: 425
 177. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 425
 178. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
  Wyświetleń: 423
 179. Zmiana zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób
  Wyświetleń: 422
 180. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 421
 181. Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi
  Wyświetleń: 421
 182. Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne
  Wyświetleń: 420
 183. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa dwóch wiat wolnostojących dz. ew. 678/2 w Krasocinie
  Wyświetleń: 417
 184. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 415
 185. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pielęgniarka
  Wyświetleń: 415
 186. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 414
 187. Aktualizacja planu postępowań 2020
  Wyświetleń: 413
 188. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 413
 189. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 412
 190. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 411
 191. Zmiana zezwolenia na regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 410
 192. Nadawanie nr PESEL na podstawie odrębnych przepisów
  Wyświetleń: 408
 193. Wydanie zaświadczeń nadających klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi
  Wyświetleń: 406
 194. Wzory deklaracji - podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 403
 195. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 401
 196. Strategia Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2014-2021
  Wyświetleń: 401
 197. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 397
 198. Wygaszenie zezwolenia regularny przewóz osób
  Wyświetleń: 396
 199. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 390
 200. Gminny program rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021
  Wyświetleń: 389
 201. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 384
 202. Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 379
 203. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 378
 204. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 377
 205. Trwa Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 377
 206. PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
  Wyświetleń: 376
 207. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 376
 208. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 376
 209. XXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 376
 210. Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 373
 211. Informacja
  Wyświetleń: 372
 212. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 371
 213. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 371
 214. Odwołanie XXVII sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 368
 215. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 367
 216. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  Wyświetleń: 367
 217. Dostawa produktów spożywczych w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 364
 218. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 363
 219. Program usuwania azbestu na lata 2012 - 2032
  Wyświetleń: 363
 220. XXVII sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 362
 221. XXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 362
 222. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 361
 223. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 361
 224. Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 361
 225. Samorządowe Centrum Oświaty
  Wyświetleń: 360
 226. Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 359
 227. A755
  Wyświetleń: 358
 228. Wyjaśnienia do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 358
 229. WYKAZ
  Wyświetleń: 357
 230. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 356
 231. Zapytanie ofertowe dla zadania Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 356
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 355
 233. XXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 355
 234. Wyjaśnienia z dnia 04.01.2020r. do przetargu na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 354
 235. Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?
  Wyświetleń: 353
 236. Informacja
  Wyświetleń: 353
 237. A760
  Wyświetleń: 352
 238. Powszechny Spis Rolny 2020 r.
  Wyświetleń: 352
 239. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krasocin
  Wyświetleń: 352
 240. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2019 r.
  Wyświetleń: 352
 241. Wykonanie budżetu za 2020r.
  Wyświetleń: 352
 242. B741
  Wyświetleń: 351
 243. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 351
 244. Strategia rozwoju Gminy Krasocin na lata 2022-2030
  Wyświetleń: 348
 245. A756
  Wyświetleń: 347
 246. A759
  Wyświetleń: 347
 247. Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej
  Wyświetleń: 347
 248. Przetarg na zadanie pn.Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody
  Wyświetleń: 345
 249. Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 343
 250. A761
  Wyświetleń: 342
 251. RODO - INFORMACJA
  Wyświetleń: 342
 252. A758
  Wyświetleń: 341
 253. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 341
 254. B742
  Wyświetleń: 340
 255. B748
  Wyświetleń: 340
 256. Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 257. B740
  Wyświetleń: 338
 258. B745
  Wyświetleń: 338
 259. Przetarg na zadanie pn. Budowa świetlicy w msc. Czostków
  Wyświetleń: 337
 260. B747
  Wyświetleń: 336
 261. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 336
 262. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 336
 263. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 336
 264. A 767
  Wyświetleń: 334
 265. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 333
 266. XXX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 333
 267. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 8/2 w ramach pomocy dla repatriantów
  Wyświetleń: 333
 268. A 765
  Wyświetleń: 332
 269. A754
  Wyświetleń: 332
 270. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 331
 271. A764
  Wyświetleń: 330
 272. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 330
 273. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 329
 274. zawiadomienie
  Wyświetleń: 329
 275. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 328
 276. XXIX sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 328
 277. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 328
 278. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Krasocin w 2020 r.
  Wyświetleń: 328
 279. B749
  Wyświetleń: 326
 280. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 326
 281. A 766
  Wyświetleń: 325
 282. A762
  Wyświetleń: 325
 283. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa
  Wyświetleń: 325
 284. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 325
 285. Dostawa środków czystości w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 324
 286. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 324
 287. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 324
 288. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 323
 289. A 769
  Wyświetleń: 322
 290. A763
  Wyświetleń: 322
 291. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 322
 292. B744
  Wyświetleń: 321
 293. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 321
 294. Przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 321
 295. A757
  Wyświetleń: 320
 296. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 320
 297. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
  Wyświetleń: 320
 298. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno - etap IV
  Wyświetleń: 320
 299. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 319
 300. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 319
 301. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 319
 302. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 318
 303. B746
  Wyświetleń: 317
 304. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 316
 305. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030
  Wyświetleń: 316
 306. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 315
 307. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 315
 308. B 751
  Wyświetleń: 314
 309. B743
  Wyświetleń: 314
 310. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 314
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 314
 312. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 314
 313. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 313
 314. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-5/2021
  Wyświetleń: 313
 315. A 768
  Wyświetleń: 312
 316. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 312
 317. B 750
  Wyświetleń: 311
 318. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 311
 319. PODATNICY GMINY KRASOCIN PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  Wyświetleń: 311
 320. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 310
 321. Obwieszczenie wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 310
 322. Zawiadomienie - obwieszczenie
  Wyświetleń: 310
 323. Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 309
 324. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 309
 325. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 308
 326. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP
  Wyświetleń: 308
 327. Obwieszczenie o wydanej w dniu 27.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin
  Wyświetleń: 307
 328. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urząd Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 307
 329. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Wyświetleń: 306
 330. XXXI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 306
 331. Dostawa artykułów plastycznych, papierniczych i pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”
  Wyświetleń: 303
 332. B 752
  Wyświetleń: 301
 333. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 301
 334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miescowości Krasocin, Stojewsko
  Wyświetleń: 301
 335. B 755
  Wyświetleń: 300
 336. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 299
 337. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 299
 338. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 299
 339. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 297
 340. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 297
 341. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 296
 342. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 296
 343. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 295
 344. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 295
 345. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 294
 346. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 917 w Krasocinie (staw)
  Wyświetleń: 293
 347. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  Wyświetleń: 292
 348. Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku
  Wyświetleń: 291
 349. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 291
 350. B 754
  Wyświetleń: 290
 351. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 290
 352. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 289
 353. B 753
  Wyświetleń: 287
 354. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 284
 355. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 283
 356. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 281
 357. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 281
 358. Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 279
 359. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 278
 360. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego GZOZ
  Wyświetleń: 275
 361. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SCO/CUW
  Wyświetleń: 274
 362. Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 274
 363. B 756
  Wyświetleń: 273
 364. Obwieszczenie z dnia 23.02.2021r. 
  Wyświetleń: 273
 365. A 772
  Wyświetleń: 272
 366. A 771
  Wyświetleń: 271
 367. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 271
 368. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 270
 369. C2
  Wyświetleń: 269
 370. B 756
  Wyświetleń: 268
 371. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 267
 372. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 266
 373. F1
  Wyświetleń: 265
 374. Rusza Powszechny Spis Rolny
  Wyświetleń: 264
 375. A 770
  Wyświetleń: 261
 376. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 260
 377. Sprawozdania budżetowe 2021
  Wyświetleń: 260
 378. "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022."
  Wyświetleń: 257
 379. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 257
 380. F2
  Wyświetleń: 256
 381. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 255
 382. Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 250
 383. C1
  Wyświetleń: 249
 384. E 1
  Wyświetleń: 247
 385. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn
  Wyświetleń: 247
 386. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2020 r.
  Wyświetleń: 243
 387. Przeatrg na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do Placówek Oświatowych Gminy Krasocin, budynków komunalnych Gminy Krasocin, kotłowni przy Urzędzie Gminy w Krasocinie i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
  Wyświetleń: 242
 388. MPZP, SUiKZP
  Wyświetleń: 240
 389. A 773
  Wyświetleń: 236
 390. Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 236
 391. Studium uwarunkowań zmiana nr 10
  Wyświetleń: 236
 392. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin do szkół specjalnych oraz ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w okresie od 16.08.2021 r. do 31.08.2022 r.
  Wyświetleń: 235
 393. Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 232
 394. A 778
  Wyświetleń: 230
 395. Uchwały XL Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 230
 396. Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 230
 397. A 775
  Wyświetleń: 228
 398. MAPY
  Wyświetleń: 228
 399. Lista odmian zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 227
 400. A 774
  Wyświetleń: 222
 401. A 783
  Wyświetleń: 221
 402. B 757
  Wyświetleń: 221
 403. Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 220
 404. Przetarg na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku po byłej strażnicy OSP Krasocin w celu prowadzenia działalności kulturalnej
  Wyświetleń: 219
 405. B 759
  Wyświetleń: 218
 406. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 218
 407. Podpisanie umowy w sprawie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”
  Wyświetleń: 217
 408. OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 216
 409. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Oleszno
  Wyświetleń: 214
 410. A 776
  Wyświetleń: 213
 411. B 782
  Wyświetleń: 212
 412. B 787
  Wyświetleń: 212
 413. Budżet 2021r.
  Wyświetleń: 212
 414. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 212
 415. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 212
 416. B 758
  Wyświetleń: 211
 417. Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 211
 418. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 209
 419. A 781
  Wyświetleń: 206
 420. Wzory deklaracji
  Wyświetleń: 206
 421. XXXVI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 206
 422. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 206
 423. B 786
  Wyświetleń: 204
 424. E 2
  Wyświetleń: 204
 425. XXXV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 202
 426. B 780
  Wyświetleń: 201
 427. Uchwały XLII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 201
 428. A 780
  Wyświetleń: 200
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za II kwartał 2021 rok
  Wyświetleń: 200
 430. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 199
 431. XXXII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 199
 432. C1
  Wyświetleń: 198
 433. Posiedzenie Komisji w dniu 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 434. XXXIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 198
 435. B 781
  Wyświetleń: 197
 436. Posiedzenie Komisji w dniu 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 437. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Dostawa wyposażenia do gminnego żłobka w Krasocinie
  Wyświetleń: 196
 438. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 195
 439. Akcja „Zielony Rekord”
  Wyświetleń: 194
 440. A 779
  Wyświetleń: 193
 441. B 783
  Wyświetleń: 193
 442. A 782
  Wyświetleń: 191
 443. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 191
 444. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ul. Zielone Wzgórze, ul. Podgórskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Północnej i ul. Spacerowej w Olesznie
  Wyświetleń: 191
 445. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 190
 446. Uchwały XLI Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 190
 447. Aktualizacja planu zamówienń publicznych 2020r.
  Wyświetleń: 189
 448. XXXIV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 189
 449. B 785
  Wyświetleń: 188
 450. Posiedzenie Komisji w dniu 23 luty 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 451. Wykaz za 2022
  Wyświetleń: 188
 452. Plan postępowań Gmina Krasocin 2022
  Wyświetleń: 185
 453. Posiedzenie Komisji w dniu 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 454. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 185
 455. B 788
  Wyświetleń: 184
 456. B 784
  Wyświetleń: 182
 457. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 182
 458. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „ którym w zakresie podatków łub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 181
 459. Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 180
 460. B 789
  Wyświetleń: 179
 461. Decyzja
  Wyświetleń: 179
 462. Posiedzenie Komisji w dniu 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 463. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 177
 464. Ogłoszenie o zmianie umowy na zadanie pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO
  Wyświetleń: 177
 465. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 177
 466. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 176
 467. XL Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 176
 468. XXXVII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 176
 469. Posiedzenie Komisji w dniu 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 470. A 785
  Wyświetleń: 174
 471. Informacja o ogłoszonym przetargu
  Wyświetleń: 173
 472. Posiedzenie Komisji w dniu 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 473. Informacja o ogłoszonym przetargu
  Wyświetleń: 171
 474. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 171
 475. Zaproszenie do składania ofert - organizacja ochrony, pomocy medycznej i toalet
  Wyświetleń: 171
 476. Budżet 2020r.
  Wyświetleń: 170
 477. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 169
 478. Posiedzenie Komisji w dniu 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 479. XXXIX Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 167
 480. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 167
 481. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 166
 482. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 166
 483. A 787
  Wyświetleń: 164
 484. XXXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 164
 485. A 786
  Wyświetleń: 162
 486. B 792
  Wyświetleń: 161
 487. Obwieszczenia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
  Wyświetleń: 161
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 161
 489. F1
  Wyświetleń: 160
 490. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków
  Wyświetleń: 159
 491. WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD
  Wyświetleń: 157
 492. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 157
 493. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 156
 494. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 156
 495. Posiedzenie Komisji w dniu 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 496. Zaproszenie do składania ofert - segment konsumpcyjny, rozrywkowy
  Wyświetleń: 155
 497. B 790
  Wyświetleń: 153
 498. Informacja
  Wyświetleń: 153
 499. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 152
 500. Posiedzenie Komisji w dniu 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 501. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 152
 502. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 151
 503. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 151
 504. Posiedzenie Komisji w dniu 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 505. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 150
 506. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 150
 507. B 791
  Wyświetleń: 148
 508. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 148
 509. Uwagi do studium uwarunkowań
  Wyświetleń: 148
 510. Wycinka drzew
  Wyświetleń: 148
 511. Posiedzenie Komisji w dniu 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 512. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 147
 513. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 146
 514. B 793
  Wyświetleń: 145
 515. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 145
 516. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 145
 517. Posiedzenie Komisji w dniu 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 518. Raport o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 144
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za III kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 143
 520. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 143
 521. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 522. Zwrot podatku akcyzowego w 2021r
  Wyświetleń: 143
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 142
 524. Posiedzenie Komisji w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 525. Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 141
 526. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 141
 527. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 141
 528. A 789
  Wyświetleń: 140
 529. Informacja
  Wyświetleń: 140
 530. Przetarg na zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin /zaprojektuj i wybuduj/
  Wyświetleń: 140
 531. Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 07.02.2022 r.
  Wyświetleń: 139
 532. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 139
 533. A 788
  Wyświetleń: 134
 534. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 134
 535. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 133
 536. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 133
 537. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 132
 538. XLI Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 132
 539. Posiedzenie Komisji w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 131
 540. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 130
 541. Posiedzenie Komisji w dniu 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 542. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 129
 543. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 128
 544. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 128
 545. Ogłoszenie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie
  Wyświetleń: 128
 546. Posiedzenie Komisji w dniu 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 547. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 127
 548. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 127
 549. XLII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 127
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 125
 551. Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 125
 552. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 124
 553. PLIKI
  Wyświetleń: 124
 554. Posiedzenie Komisji w dniu 9 września 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 555. OBWIESZCZENIE ŚWKZ
  Wyświetleń: 123
 556. Posiedzenie Komisji w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 123
 557. Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 121
 558. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 120
 559. Posiedzenie Komisji w dniu 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 120
 560. Posiedzenie Komisji w dniu 12 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 561. Obwieszczenie z dnia 19.11.2021 r.
  Wyświetleń: 117
 562. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 116
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 115
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 114
 565. B 794
  Wyświetleń: 113
 566. DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  Wyświetleń: 112
 567. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 112
 568. A 791
  Wyświetleń: 110
 569. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 110
 570. Informacja Wójta Gminy Krasocin o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 109
 571. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 108
 572. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 108
 573. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 108
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 108
 575. Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 108
 576. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 105
 577. A 790
  Wyświetleń: 104
 578. Informacja Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 104
 579. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 104
 580. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 104
 581. XLIII Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 104
 582. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Wyświetleń: 100
 583. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 99
 584. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 97
 585. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 96
 586. Posiedzenie Komisji w dniu 29 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 96
 587. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji
  Wyświetleń: 96
 588. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 95
 589. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 95
 590. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 95
 591. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 95
 592. Posiedzenie Komisji w dniu 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 593. A 792
  Wyświetleń: 94
 594. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego napędzanego silnikiem wysokoprężnym
  Wyświetleń: 94
 595. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 94
 596. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 94
 597. „Zakup i nasadzenie 38 szt. drzew z gat. grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' na działce o nr ew. 496/3”
  Wyświetleń: 92
 598. Decyzja Starosty Powiatowego
  Wyświetleń: 92
 599. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 92
 600. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 92
 601. Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22.12.2021 r.
  Wyświetleń: 92
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 92
 603. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 91
 604. Posiedzenie Komisji w dniu 7 marca 2022r.
  Wyświetleń: 91
 605. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 90
 606. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 90
 607. B 795
  Wyświetleń: 89
 608. Decyzja Starosty Powiatowego
  Wyświetleń: 89
 609. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.
  Wyświetleń: 89
 610. B 796
  Wyświetleń: 88
 611. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 88
 612. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 88
 613. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 86
 614. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 85
 615. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 84
 616. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 84
 617. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla Koła Gospodyń Wiejskich w Występach"
  Wyświetleń: 83
 618. Zawiadomienie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 82
 619. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 79
 620. Wójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofer
  Wyświetleń: 78
 621. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 77
 622. Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego w msc. Lipie
  Wyświetleń: 76
 623. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 71
 624. XLIV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 71
 625. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 70
 626. Rozporządzenie nr 3-2022 wojewody świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 2-2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.
  Wyświetleń: 70
 627. DIAGNOZA STRATEGICZNA DLA GMINY KRASOCIN, GMINY ŁOPUSZNO, GMINY SŁUPIA KONECKA
  Wyświetleń: 69
 628. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 69
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za IV kwartał 2021 rok.
  Wyświetleń: 69
 630. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 68
 631. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie i Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Piłeckiego w Krasocinie
  Wyświetleń: 68
 632. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin
  Wyświetleń: 67
 633. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 66
 634. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 66
 635. Obwieszczenie z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 636. uchwała 338
  Wyświetleń: 65
 637. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 65
 638. 2021 - Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 64
 639. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 64
 640. B 798
  Wyświetleń: 60
 641. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 59
 642. B 797
  Wyświetleń: 58
 643. Raport o stanie Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 57
 644. OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 56
 645. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 54
 646. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 52
 647. Posiedzenie Komisji w dniu 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 648. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 52
 649. Informacja Wójta Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 50
 650. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 50
 651. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 50
 652. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 49
 653. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN
  Wyświetleń: 44
 654. Raport o stanie Gminy za 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 655. A 794
  Wyświetleń: 42
 656. INFORMACJA
  Wyświetleń: 41
 657. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 41
 658. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 40
 659. A 793
  Wyświetleń: 39
 660. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 38
 661. Posiedzenie Komisji w dniu 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 662. F2
  Wyświetleń: 37
 663. C2
  Wyświetleń: 34
 664. A 795
  Wyświetleń: 32
 665. A 796
  Wyświetleń: 31
 666. B 799
  Wyświetleń: 31
 667. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 30
 668. Posiedzenie Komisji w dniu 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 669. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 28
 670. XLV Sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 26
 671. F3
  Wyświetleń: 24
 672. 2022r.
  Wyświetleń: 23
 673. B 800
  Wyświetleń: 23
 674. A 797
  Wyświetleń: 22
 675. Budżet 2022r.
  Wyświetleń: 22
 676. C3
  Wyświetleń: 22
 677. Sprawozdania budżetowe 2022
  Wyświetleń: 22
 678. B 801
  Wyświetleń: 21
 679. A 796
  Wyświetleń: 20
 680. B 803
  Wyświetleń: 20
 681. Uchwała Nr 118-2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2021 roku
  Wyświetleń: 20
 682. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Krasocin za I kwartal 2022 rok
  Wyświetleń: 18
 683. Posiedzenie Komisji w dniu 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 16
 684. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 16
 685. B 802
  Wyświetleń: 15
 686. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje w imieniu Wójta.
  Wyświetleń: 14
 687. Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn, Ludynia, Zabrody i remont drogi Nr 335002T Czostków-Gruszczyn - trub podstawowy bez negocjacji
  Wyświetleń: 12
 688. Uchwały XLV Sesji Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 12
 689. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Krasocin kadencji 2018-2023 za rok 2021.
  Wyświetleń: 10
 690. Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 7
 691. Art 2
  Wyświetleń: 6
 692. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 6
 693. Posiedzenie Komisji w dniu 23 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 6
 694. A799
  Wyświetleń: 5
 695. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
  Wyświetleń: 5
 696. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 5
 697. A 798
  Wyświetleń: 4
 698. Art 1
  Wyświetleń: 4
 699. Art 3
  Wyświetleń: 4
 700. B 804
  Wyświetleń: 3
 701. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok
  Wyświetleń: 2
 702. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2
 703. XLVI sesja Rady Gminy Krasocin
  Wyświetleń: 1