Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 15.10.2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I W WIEKU 60+ DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY KRASOCIN W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ W FREFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Krasocin informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania lub pobytu.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 17:00, do Urzędu Gminy
w Krasocinie.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszenia a następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocin lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, bądź przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: gmina@krasocin.com.pl

Zgłoszeń można dokonać również osobiście (ustnie) w Urzędzie Gminy w Krasocinie.

PDFZgłoszenie-skorzystania-z-darmowego-transportu-do-lokalu-wyborczego.pdf (110,70KB)