Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWICKICH

Za szkody łowieckie odpowiada właściwe ze względu na miejsce wystąpienia szkody koło łowieckie (dzierżawca obwodu łowieckiego). 

Do zwierząt łownych wyrządzających szkody, za które należy się odszkodowanie zaliczamy: dziki, jelenie, daniele i sarny.

Odszkodowanie należy się nie tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, ale także za szkody wyrządzone przez samo polowanie, np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenie, itp.

Przed zgłoszeniem szkody należy ustalić, czy doszło do tzw. szkody łowieckiej, tj. czy została wyrządzona przez zwierzęta łowne (dziki, daniele, jelenie, sarny), czy może jest wynikiem działalności zwierząt chronionych, np. bobrów. W takim wypadku tryb postępowania jest inny - za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, a także przez łosie (zwierzę łowne podlegające całorocznej ochronie) odpowiada Skarb Państwa. Szacowanie szkód i wypłata odszkodowania w takim przypadku leży w kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Gdy wystąpi szkoda łowiecka należy:

1. Zlokalizować działkę biorąc pod uwagę miejsce jej położenia na obszarze koła łowieckiego właściwego do wypłaty odszkodowania.

Miejsce położenia działki decyduje o właściwości miejscowej koła łowieckiego w zakresie wypłaty odszkodowania. Dobrze, gdy znamy numery działki/działek i potrafimy je zlokalizować na mapie.

2. Oszacować szkodę - określić rodzaj uprawy, powierzchnię całkowitą działki - w tym powierzchnię uszkodzoną.

3. Zgłosić szkodę na piśmie:

- w uprawach rolnych niezwłocznie w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody;

- w łąkach i pastwiskach w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w czasie okresu wegetacyjnego, natomiast poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem okresu wegetacji.

UWAGA! Dzień stwierdzenia szkody w uprawach rolnych nie jest jednoznaczny z dniem wyrządzenia szkody. Poszkodowany nie jest zobowiązany do podania daty wyrządzenia szkody przez zwierzęta, bo taką datę można podać tylko w przybliżeniu i często jest to data odległa od daty stwierdzenia szkody.

Zgłaszając szkodę w terminie późniejszym niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia w uprawach rolnych (np. zgłaszając szkodę po 4 dniach od dnia jej stwierdzenia) -poszkodowany pozbawia się możliwości ubiegania o odszkodowanie.

Przepisy prawa wymagają podania daty stwierdzenia szkody w uprawach rolnych, tj. dnia, w którym poszkodowany szkodę pierwszy raz zobaczył, dokonał jej oględzin i wstępnego szacowania

Szkodę zgłaszamy na pisemny wniosek osobie upoważnionej przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń. Dobrze jest podać poza podstawowymi danymi, takimi jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - także numer telefonu.

Szkodę należy zgłosić w formie pisemnej, najlepiej  osobiście.

 

 

KOŁA I OBWODY ŁOWIECKIE

 /teren gm. Krasocin/

Lp.

Nazwa Koła

Nr obwodu łowieckiego

Dla orientacji: niektóre miejscowości położone na terenie obwodu

1.

Koło Łowieckie „ŻURAW”

w Lasocinie

52

Zabrody

Świdno, Wola Świdz.,

Ostra    Górka, Krasocin

2.

Koło Łowieckie

WENATOR”

 

95

Ludynia do torów kolejowych

3.

Koło Łowieckie

 „BELINA

 

 

73,74

Krasocin, Ostrów, Nowy D, Sułków, Chotów,           Wola Świdzińska

4.

Koło Łowieckie

„TUMAK”

 

72

Mieczyn, Huta Stara, Bukowa, Czostków, Gruszczyn.

5.

Koło Łowieckie

 „SZARAK”

 

51

Wojciechów

6.

Koło Łowieckie Nr 15

„DZIK” Kielce

71

Mieczyn, Huta Stara, Skorków

7.

Koło Łowieckie

 „Leśników”

93

Cieśle od str. Leśnicy,

8.

Koło Łowieckie

„Dobry Widok” Końskie

53

Rudnik ,Żeleźnica, Lasek

Do KCM

9.

Koło Łowieckie

„Bukowie” Końskie

35

Zabrody

10.

Koło Łowieckie

„Leśnik Przedbórz”

315

Żeleźnica

11.

Koło Łowieckie „Słonka” we Włoszczowie

97, 96

Lasy Państwowe

W celu ustalenia dalszych kontaktów w sprawie likwidacji szkody łowieckiej należy kontaktować się z Polskim Związkiem Łowieckim, Zarządem Okręgowym w Kielcach, ul. Massalskiego 17/29, 25-636 Kielce, tel. 41/ 369 97 08, e – mail:

 

Szczegółowa mapa z zasięgiem obwodów łowieckich znajduje się na stronie:

https://www.krasocin.com.pl/index.php/kola-lowieckie

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2019, poz. 776).