Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Krasocin, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19, tel. 41 39 17 026, wew. 120

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych zawierający informacje:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 3) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./ 4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./ 5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 Ustawy  z  dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t./

Opłaty skarbowa

Opłata skarbowa  w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Gminy Krasocin, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Krasocin -  30852500020010011200430049

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U.2012.124 j.t. /

Treść

Podanie o wydanie zezwolenia  na uprawę maku lub konopi włóknistych  zaadresowane do Wójta Gminy Krasocin należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krasocinie I piętro pokój nr 8.

Pliki do pobrania: